การรับประกันสินค้าออนไลน์

นโยบายบายการรับประกันสินค้าออนไลน์

การรับประกันสินค้าแบบมีข้อกำหนด

     สินค้าภายในเว็บไซต์ Siamrudee.com เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยมีทั้งผลิตเองและนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานปกติ การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ การรับประกันจะครอบคลุมสินค้าที่สั่งซื้อ ความรับผิดชอบสูงสุดของทางเว็บสยามรู้ดีนั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ระยะเวลา+เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1) สินค้าส่วนใหญ่ในบริษัทรับประกันสินค้า มี2แบบ คือ 

ภายใน 1 วัน (ตรวจรัรบสินค้าหน้างาน)

ภายใน 3 วัน ตามรูปแบบระบบขนส่ง (นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

2) หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้าอันเกิดจากเหตุโดยตัวบริษัท ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที

3) การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)

 • การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี
 • สินค้าถูกจัดเก็บไม่ถูกวิธีโดยผู้ซื้อ เช่น นำสินค้า โดนน้ำ อันก่อให้เกิดสนิม
 • อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ถูกซ่อมแซม
 • ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
 • ลูกค้าได้ทำการแกะวอยด์รับประกันใดๆบนตัวเครื่องออก วอยด์รับประกันอาจมีมากกว่า 1 วอยด์ (ซึ่งจะมีวอยด์รับประกันจากทางร้าน และบางสินค้าอาจมีวอยด์รับประกันของทางโรงงานผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้นๆ)
 • สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง
 • สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ

4) ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า,สินค้าเสียหรือซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน

 • กรณีที่ไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
 • กรณีเปลี่ยนสินค้าที่เสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น หากต้องการรุ่นอื่นกรุณาชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มเติมด้วย
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้งาน ทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีนี้


การจัดส่งสินค้าและค่าจัดส่ง

1) กรณีสินค้าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้งาน

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางร้านยินดีจ่ายคืนให้เท่ากับค่าส่งจริง(โดยอ้างอิงจากวิธีของไปรษณีย์ไทย / Kerry)/Lalamove
  ขนส่งเอกชนโดยทางลูกค้าต้องแจ้งขอคืนค่าส่งสินค้าทางช่องทางติดต่อของร้านก่อน ทางร้านจะทำเรื่องโอนค่าส่งสินค้าคือให้ลูกค้า 7 วัน
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรี


2) กรณีสินค้าเสียหายหลังจากเริ่มใช้งานไปแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ใช้แต่อยู่ในช่วง 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรี

3) กรณีสินค้าไม่ได้เสีย แต่เกิดจากลูกค้าใช้สินค้าไม่เป็น หรือใช้ผิดวิธี

 • ค่าส่งสินค้ากลับมาทางร้าน: ทางลูกค้าต้องออกค่าส่งสินค้ากลับด้วยเองทั้งหมด
 • ค่าขนส่งกลับไปยังลูกค้า: ทางร้านจะส่งกลับให้ฟรี

บริษัท วันน์สยาม จำกัด

Visitors: 36,071,373