งานเชื่อมมีกี่ประเภท

งานเชื่อมเหล็กคืออะไร มีกี่ประเภท

การเชื่อมโลหะ (welding) การเชื่อมโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนเเก่โลหะจนหลอมละลาย นิดเนื้อเดียวกัน หรือการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสานกันก็ได้

กรรมวิธีในการเชื่อมโลหะ เป็นที่นิยมในเเพร่หลาย

 

การเชื่อมเเก๊ส ( Gas walding )  

- การเชื่อมเเก๊สอาศัยความร้อน หลอมละลายให้ติดกันด้วยการเติมลวดเชื่่อมหรืออาจให้เนื้อโลหะหลอมละลายติดกันเอง โดยไม่เติมลวดเชื่อมได้

การเชื่่อมไฟฟ้า ( Arc welding )

- เกิดจากความร้อนที่ใช้ในการเชื่่อมจากการเกิดประกายอาร์ค ละหว่างชิ้นงานเเละลวดเชื่อม จะทำให้ลวดเชื่อมหลอมละลายเสมือนเป็นการป้อนเนื้อโลหะให้เเก่ลวดเชื่อม

 

การเชื่อมอัด ( Press welding )

- การเชื่อมอัดหมายถึง การประสานโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกัน โดยใช้ความร้อนกับชิ้นงาน ในบริเวรที่จะทำการเชื่อมจากนั้นใช้เเรงอัดส่วนที่หลอมละลาย จนกระทั่งชิ้นงานติดหรือเกิดเเนวความร้อนที่ใช้ได้จากความต้านทานไฟฟ้าเช่นการเชื่อมจุด ( Spot welding )

 

การเชื่อม TIG ( Tungsten Inert Gas welding )

- เป็นวิธีการเขื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากอาร์คระหว่างลวดทังสเเตนกับชิ้นงาน โดยมีเเก๊สเชื่อมปกคลุมบริเวณเชื่อมเเละบ่อหลอมละลาย เพื่อไม่ให้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฎิกริยาบริเวณที่เชื่อม

 

 การเชื่อม MIG ( Metal Inert Gas welding )

- การเชื่อม MIG เป็นการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากอาร์คระหว่างลวดเชื่อมชิื้นงาน ลวดเชื่อมที่ใช้จะเป็นลวดเชื่อมเปลือยที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์ค เเละทำหน้าที่เป็นโลหะเติมบ่อหลอมละลายไปยัง บ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไปด้วยเเก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของอากาศ

 

การเชื่อมใต้ฟลักซ์ ( Submergen Arc welding )

-  การเชื่อมใต้ฟลักซ์ เป็นประบวนการเชื่อมไฟฟ้า ที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่าง ลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อมโดยจะมีฟลักซ์ชนิดเม็ดบริเวณอาร์คเเละฟลักซ์ ส่วนที่อยู่ใกล้เนื้่อเชือม จะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อม เพื่อป้องกันอากาศภายนอกทำปฎิกริยากับเเนวเชื่อมส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมจะไม่หลอมละลาย เเละไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

Visitors: 36,067,965