ประเภทของน็อตมีอะไรบ้าง

น็อตเเต่ละประเภท

 

รูปร่างลักษณะของน็อตมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปเเบบ ในการเลือกใช้จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่่อนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เเละลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้่นกับอุปกรณ์ วัสดุรวมถึงลดปัญหางานสะดุดหรือล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการใช้น็อตผิดประเภท โดยประเภทของน็อตมีดังนี้

  • น็อตหกเหลี่ยม
  • น็อตหกเหลี่ยมมีบำ
  • น็อตเชื่อม
  • น็อตหัวผ่า
  • น็อตหัวหมวก
  • น็อตหางปลา
  • น็อตล็อค
  • น็อตขึ้นลาย
  • น็อตสำหรับยึด

 

Visitors: 36,064,082