เหล็กฉีกคือ

สุดยอดเคล็ดลับการคัดเลือกตะแกรงเหล็กฉีกคุณภาพทุกรุ่น

ปัญหาที่หลายท่านวิตกกังวลเมื่อต้องเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเพราะไม่รู้ว่ารุ่นไหนเหมาะสมที่จะนำมาใช้งานให้ตรงความต้องการ

 

 

 ปัจจัยสำคัญคุณลักษณะสำคัญการใช้งานของเหล็กฉีกแต่ละรุ่นมีข้อเปรียบเทียบดังนี้

รูปแบบของความโดดเด่นที่แตกต่างของตะแกรงเหล็กฉีกขนาดตา ความหนาบาง รูปแบบลวดลายตาเช่นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด แบบรังผึ้ง ซึ่งมีมาตรฐานกล่าวคือ

 1. ตะแกรงเหล็กฉีกแบบไม่หนามาก รุ่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไม่หนามาก ที่ความหนา 1.2-1.6-2.3มิลลิเมตร ขนาดตาเล็กสุดคือ 12x30.5มิล ประกอบไปด้วย รุ่น XS-31 , XS-32, XS-33 , XS-34 , XS-35 , XS-36 เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน การทำผนังป้องกันสัตว์ตัวเล็กเพราะรับแรงได้ไม่มากเช่น นก หนู แมว สุนัข กระรอก งู ตุ๊กแก นกพิราบ นกกระจอก เศษใบไม้ หรือกรองเศษอาหาร  งานในโรงงานอุตสหกรรม กาดป้องกั้นเครื่องจักร ร่อนแรทอง เงิน ข้าวเปลือก 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานหลาง ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2 มิลลิเมตร ขนาดตาระดับ2 คือ 22x50.8 มิลลิเมตร 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานกลางพลัส ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2มิลลิเมตร มีขนาดตาใหญ่ขึ้นระดับ3 ตา25x61 มิลลิเมตร
 2.  ตะเเกรงเหล็กฉีกเเบบหนาปานกลาง รุ่่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไม่หนามาก ที่ความหนา 1.2-1.6-2.3มิลลิเมตร ขนาดตาเล็กสุดคือ 12x30.5มิล ประกอบไปด้วย รุ่น XS-41 , XS-42, XS-43 , XS-44 , XS-45 , XS-46 เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน การทำผนังป้องกันสัตว์ตัวเล็กเพราะรับแรงได้ไม่มากเช่น นก หนู แมว สุนัข กระรอก งู ตุ๊กแก นกพิราบ นกกระจอก เศษใบไม้ หรือกรองเศษอาหาร  งานในโรงงานอุตสหกรรม กาดป้องกั้นเครื่องจักร ร่อนแรทอง เงิน ข้าวเปลือก 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานหลาง ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2 มิลลิเมตร ขนาดตาระดับ2 คือ 22x50.8 มิลลิเมตร 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานกลางพลัส ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2มิลลิเมตร มีขนาดตาใหญ่ขึ้นระดับ4 ตา25x61 มิลลิเมตร
  ตะเเกรงเหล็กฉีกเเบบหนาปานกลาง รุ่่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
 3. ตะเเกรงเหล็กฉีกเเบบหนาปานกลาง รุ่่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไม่หนามาก ที่ความหนา 1.2-1.6-2.3มิลลิเมตร ขนาดตาเล็กสุดคือ 12x30.5มิล ประกอบไปด้วย รุ่น XS-51 , XS-52, XS-53 , XS-54 , XS-55 , XS-56 เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน การทำผนังป้องกันสัตว์ตัวเล็กเพราะรับแรงได้ไม่มากเช่น นก หนู แมว สุนัข กระรอก งู ตุ๊กแก นกพิราบ นกกระจอก เศษใบไม้ หรือกรองเศษอาหาร  งานในโรงงานอุตสหกรรม กาดป้องกั้นเครื่องจักร ร่อนแรทอง เงิน ข้าวเปลือก 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานหลาง ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2 มิลลิเมตร ขนาดตาระดับ2 คือ 22x50.8 มิลลิเมตร 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานกลางพลัส ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2มิลลิเมตร มีขนาดตาใหญ่ขึ้นระดับ5 ตา25x61 มิลลิเมตร
 4.  ตะเเกรงเหล็กฉีกเเบบหนาขึ้น รุ่่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไม่หนามาก ที่ความหนา 1.2-1.6-2.3มิลลิเมตร ขนาดตาเล็กสุดคือ 12x30.5มิล ประกอบไปด้วย รุ่น XS-61 , XS-62, XS-63 , XS-64 , XS-65 , XS-66 เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน การทำผนังป้องกันสัตว์ตัวเล็กเพราะรับแรงได้ไม่มากเช่น นก หนู แมว สุนัข กระรอก งู ตุ๊กแก นกพิราบ นกกระจอก เศษใบไม้ หรือกรองเศษอาหาร  งานในโรงงานอุตสหกรรม กาดป้องกั้นเครื่องจักร ร่อนแรทอง เงิน ข้าวเปลือก 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานหลาง ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2 มิลลิเมตร ขนาดตาระดับ2 คือ 22x50.8 มิลลิเมตร 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานกลางพลัส ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2มิลลิเมตร มีขนาดตาใหญ่ขึ้นระดับ6 ตา25x61 มิลลิเมตร
  5.  ตะเเกรงเหล็กฉีกเเบบหนาขึ้น รุ่่น XS เป็นรุ่นที่มีขนาดเส้นตะแกรงหนาเริ่่มต้น1.2-3.2มิล ช่องตามีขนาดเล็กไล่ระดับไปถึงปานกลาง มีน้ำหนักเบา เลือกใช้ตามงานนั้นๆ แบ่งให้เห็นชัดเจนขึ้นแบ่งกลุ่มประเภท
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นไม่หนามาก ที่ความหนา 1.2-1.6-2.3มิลลิเมตร ขนาดตาเล็กสุดคือ 12x30.5มิล ประกอบไปด้วย รุ่น XS-71 , XS-72, XS-73 , XS-74 , XS-75 , XS-76 เหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน การทำผนังป้องกันสัตว์ตัวเล็กเพราะรับแรงได้ไม่มากเช่น นก หนู แมว สุนัข กระรอก งู ตุ๊กแก นกพิราบ นกกระจอก เศษใบไม้ หรือกรองเศษอาหาร  งานในโรงงานอุตสหกรรม กาดป้องกั้นเครื่องจักร ร่อนแรทอง เงิน ข้าวเปลือก 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานหลาง ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2 มิลลิเมตร ขนาดตาระดับ2 คือ 22x50.8 มิลลิเมตร 
  • ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นหนาปานกลางพลัส ที่มีความหนา 1.6-2.3-3.2มิลลิเมตร มีขนาดตาใหญ่ขึ้นระดับ7 ตา25x61 มิลลิเมตร

 ขายตะแกรงเหล็กฉีก,ขายเหล็กฉีก,ซื้อตะแกรงเหล็กฉีกราคาถูก         ซื้อเหล็กฉีก      ขายเหล็กฉีก,ตะแกรงเหล็กฉีก,อลูมิเนียมฉีก

 

 

Visitors: 36,067,965