เเผ่นลายกันลื่นนิยมใช้ทำอะไรบ้าง

เเผ่นลายกันลื่นทำอะไรได้บ้าง

  • สามารถนำไปทำพื้นทางเดิน ภายในอาคาร เพราะกันลื่น เเละ น้ำขังได้ดี เวลาโดนฝน
  • นำไปใช้ทำพื้นรถยนต์ พื้นรถบรรทุก พื้นรถโดยสารพับเหล็กขั้นบรรไดตามโรงงาน
  • นำไปทำพื้นทางลาด ที่ใช้ส่งสินค้าต่างฯ
  • สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายในงานอุศหกรรม
  • สามารถนำไปตกเเต่งบ้าน
  • ทำบุผนังห้องเย็น

 

Visitors: 36,067,965